Comunidad Budista Sotozen

Imagen relacionada

Llinatge i transmissió

L'arbre de la genealogia espiritual del budisme zen té l’arrel en el Buda Shakyamuni i ha crescut al llarg de la història desenvolupant diversos llinatges. El llinatge que presentem a continuació és el perpetuat en la nostra Comunitat a través del mestre de dharma Dokushô Villalba.

Kodo Sawaki Roshi ha sigut un dels més grans mestres de la història moderna del Zen japonés.  Popularment era conegut amb el nom de " Kodo sense domicili" ja que es va negar sempre a viure en un temple i va preferir recórrer el país i viatjar sempre sol ,  tot ensenyant zazen a les presons, a les fàbriques, a les universitats, allà on hi haguera algú desitjós de sentir el Dharma i de practicar.

 Va fer classes a la Universitat Zen de Komazawa i va ser educador en el segon monestir Soto del Japó, el famós Soji -ji . El seu ensenyament podria ser resumit en dos punts: exactitud en la pràctica de zazen i estudi constant del Shobogenzo del Mestre Dogen.

Va morir l’any 1966, després d'haver ensenyat durant tota la vida a laics i monjos. El cos va ser entregat per desig seu a la Facultat de Medicina de Tòquio.

Entre els seus principals deixebles destaquem Shuyu Narita Roshi, Kosho Uchiyama Roshi, Suzuki Kakuzen Roshi i Taisen Deshimaru Roshi.

Shuyu Narita Roshi va ser el primer deixeble confirmat en el Dharma pel Mestre Kodo Sawaki. L’any 1977, en ocasió del desé aniversari de la missió de Taisen Deshimaru Roshi a Europa , va visitar per primera vegada el nostre continent convidat pel mestre Deshimaru. A l'abril de 1983 Shuyu Narita Roshi va transmetre el Dharma del Buda a Taiten Guareschi, un dels més antics deixebles de Deshimaru Roshi i principal impulsor del Zen a Itàlia. A l'abril de 1986 Shuyu Narita Roshi torna a transmetre l'essència del seu ensenyament a Ludger Tenryu Tenbreul un altre dels més antics deixebles del Mestre Deshimaru i actualment president de l'Associació Zen de Alemanya .

Dokushô Villalba , després de la mort de Taisen Deshimaru Roshi , va continuar estudiant el Dharma sota la direcció de Shuyu Narita Roshi i el 1987 va ser confirmat com el seu successor legítim.

Taisen Deshimaru Roshi va néixer a Saga, Japó, el 1914. Va estudiar Ciències Polítiques i Econòmiques a Tòquio i va treballar diversos anys per a la primera empresa del país, la Mitsubishi. Encara jove coneix al Mestre Kodo Sawaki de qui ràpidament es farà deixeble. Des de llavors i durant trenta anys segueix el seu mestre per tot arreu. Després de la mort de Kodo Sawaki, Deshimaru Roshi ve a Europa, la qual cosa marca un gir important en la història del Zen i de la cultura europea.

En efecte, va ser el primer mestre autoritzat per l'Escola Soto japonesa per implantar a Europa les llavors del Zen. Durant quinze anys de treball constant, dedicats exclusivament a l'expansió del Dharma i a la formació dels primers monjos Zen europeus, Deshimaru Roshi va encarnar l’esperit Zen transmés pels Patriarques. Més de cent cinquanta centres repartits per tots els països del continent, més de tres-cents monjos ordenats i milers de deixebles laics el confirmen com a Primer Patriarca Zen d'Europa.

Taisen Deshimaru Roshi va rebre la transmissió del Dharma de Yamada Reirin Zenji, abat d'un dels dos grans monestirs zen japonesos, el Eiheiji. La seua mort sobtada li va impedir transmetre el seu llinatge als seus deixebles europeus.

A Espanya comptem amb la presència del mestre Dokushô Villalba, fundador de la Comunitat Budista Soto Zen i del Temple Luz Serena.