Comunidad Budista Sotozen

Imagen relacionada

Recessos de meditació

A més, especialment en el marc de Luz Serena, el contacte amb el medi natural desintoxica l'esperit i l'allibera de la sobrecàrrega d'estímuls i tensió de la vida urbana. La majoria dels que experimenten per primera vegada un recés a Luz Serena parlen d'un abans i un després, ja que l'experiència d'un recés zen dóna una nova i més àmplia perspectiva de si mateix i de l'existència. Els centres urbans solen organitzar recessos en indrets naturals apropiats per a aquesta pràctica.