Comunidad Budista Sotozen

Imagen relacionada

Tradició

De l'Índia, el Budhadharma va passar a la Xina i després a molts altres països del sud-est asiàtic. A la Xina, va emergir amb força renovada la tradició budista Zen al voltant del segle V. De la Xina va passar a Corea, Vietnam i Japó.

Al segle XX, el zen ha florit a Occident on compta ja amb un ampli arrelament de centres, mestres i practicants assidus.

L'ensenyament del Budisme Zen no està basat en les escriptures, sinó que és transmet de ser a ser, de cor a cor, de mestre a deixeble, a través de la realització i reconeixement de la pròpia naturalesa original, experiència que té lloc gràcies a la pràctica de la meditació zen.

Avui en dia, els occidentals podem saber què és el zen i cada vegada són més les persones que integren la pràctica de la meditació (zazen) en les seues activitats diàries. Un gran nombre de professors, artistes, doctors i gent de tota condició social veuen en la pràctica i en l'art de viure del Zen una alenada d'aire fresc per a la seua vida quotidiana.

La història del Zen a Occident no ha fet més que començar.