Comunidad Budista Sotozen

Conèixer-se a si mateix

Avui en dia, després dels descobriments de la psicologia profunda, del psicoanàlisi, la concepció del jo i del si mateix ha evolucionat i no pot estar cenyida a un estudi objectiu racional de la consciència, i tampoc a un anàlisi purament intel·lectual.

D’altra banda, sembla que l’home no pot viure basant-se simplement en valors socials, religiosos i morals exteriors a ell. Actualment necessita un fiançament interior, descobert i viscut en el més profund d’ell mateix.

La vida en societat educa a l’home segons condicionaments que li ensenya a jutjar el bé i el mal segons uns criteris que són més bé un hàbit adquirit que una noció realment de la vida.

A més avui en dia, tothom pren consciència d’aquest estat de fets, la qual cosa produeix un dels factors més importants de la incomoditat sentida pels individus.

Tot açò ens condueix a una cerca interior més aguda i personal, i ens apropa d’una manera diferent al problema:

Quina és la natura de l’home i de l’univers?

Què és la vida?

Què és la mort?

Ni la ciència ni la religió, mitjançant la història dels homes, han aportat una resposta satisfactòria.

Nosaltres, en tant que cos i esperit, som la vida. Aquesta és la resposta Zen. Veure clarament al nostre propi esperit. El fet de viure i realitzar profundament aquesta unitat de cos – esperit, ens fa descobrir la font de la vida en nosaltres mateix, ací i ara.

Aquest sentiment de vida és l’universal en nosaltres i nosaltres en l’universal, més enllà de l’ego i més enllà de la vida i la mort, en la interdependència de totes les existències.

Aquest sentiment d’unitat universal és la base de l’amor que uneix a tot el que viu.