Comunidad Budista Sotozen

Zen i pensament occidental

Nombrosos pensadors occidentals contemporanis han sigut sensibles a l’ensenyament del Zen i han manifestat el seu interès per ell, per exemple, els psicoanalistes C. G. Jung, Erich Fromm i Karen Horney. Filòsofs eminents com Karl Jaspers, Martin Heidegger, Martin Baber i Simone Weil, el gran antropòleg Claude Levi-Strauss, el místic catòlic Thomas Merton, així com molts escriptors de diferents tarannà com el Dr Paul Chauchard i l’alemany Eugen Herrigel, els americans Henri Miller i Alan Watts, els anglesos R. H. Blyth i Christmas Humphrey, així com altres artistes com Braque, Picasso o el coreògraf francès Maurice Bejart.

També es pot trobar ressò de l’esperit Zen, de la seua actitud front la vida, a les obres de Goethe, de William Blake i de Emerson, així com als grans místics cristians tals com el mestre Eckart, Tauler i Suso al s. XV, i Jacob Boheme al s. XVII

Tots intuïen aquesta suprema saviesa que està més enllà de la filosofia, però l’essència de la qual no pot ser aconseguida pel pensament. Aquesta saviesa que no és especulació intel·lectual, sinó força motriu, art de viure i manera de ser. Sols es pot arribar a ella a través de la pràctica de la meditació.