Comunidad Budista Sotozen

Zen i psicologia

El desenvolupament de la personalitat lligada a allò universal transcendeix els límits de l’individu i de l’ego en particular. No existeix un jo separat dels demés, sinó un sí mateix, plenament sí mateix, diferent i paregut als altres alhora. El dinamisme interior tendeix cap a la unitat i cap a la superació de les contradiccions, començant per la noció de vida i mort.

La natura de la consciència és especial i profundament estudiada al Zen

Una imatge il·lustra clarament la transformació que s’instaura: és la imatge de la porta que separa simbòlicament el conscient de l’inconscient. Aquesta porta sols s’obri generalment cap a l’exterior, però deuria arribar a poder obrir-se als dos sentits, lliurement.

El Zen és la via sense embolics. Ens ensenya a prendre consciència dels nostres propis recursos i de la profunda humanitat que està en cadascú de nosaltres.