Comunidad Budista Sotozen

Zen i religió

El Zen és abans de res una postura, la postura sedent de zazen amb els seus tres elements: actitud del cos, actitud de l’esperit i respiració.

Una postura és una actitud. Una postura vol dir, evidentment, en el sentit ampli del terme, una actitud davant la vida: actitud de força i d’equilibri, de serenitat i de vigilància, de respecte i de tolerància, d’unió amb la vida còsmica.

El Zen se situa més enllà de totes les religions tradicionals, però al ser l’arrel mateix de l’esperit religiós, pot viure entre totes les religions, donar a cadascuna el seu vertader poder religiós, i al sí de totes les místiques, de la mateixa manera que un peix vivint a l’aigua.

L’aigua és la vida per al peix, però el peix és també la vida per a l’aigua” deia Dôgen.