Comunidad Budista Sotozen

Zen i vida quotidiana

D’aquesta actitud es desprèn una saviesa pràctica, que pot ser aplicada a cada moment de la vida quotidiana: com dormir, com prendre’s els aliments, com caminar, com conduir el cotxe, com seure, com respirar, com travessar de manera justa aquest curt lapse de temps que va des del nostre naixement fins el nostre taüt? Amb quina actitud d’esperit?

La pràctica de la meditació en zazen no està en contradicció amb la nostra vida quotidiana i, sobretot, no és una evasió davant les dificultats que el viure diari ens presenta. Al contrari, gràcies a la pràctica assídua de zazen podem trobar la lluïdesa, la calma i l’energia necessàries per a resoldre amb soltesa i eficàcia les situacions quotidianes.

Zazen no és, de tota manera, una tècnica de benestar que es puga usar com fins utilitaris. Més be, és a través de l’abandonament de l’egoisme i de la crispació causada per la consciència egótica, com podem submergir-nos, sense por, en la nostra existència i evolucionar en ella com el peix en l’aigua, naturalment, inconscientment.

 

Els millors moments per a seure en zazen són a l’alba i al capvespre. Aquests moments de transformació de la natura i dels nostres propis ritmes biològics afavoreixen, d’una banda, la concentració i ens preparen per a enfrontar obertament la jornada, i d’altra banda, purificar la nostra consciència i el nostre cos de totes les impressions sensorials nocives que hem acumulat durant el dia.

 

Les persones que continuen diàriament esta pràctica són testimonis de la profunda renovació que han experimentat en les seues vides.